© 2020 . Created by ETIM Slovenija

  • LinkedIn
  • Facebook Social Icon

Informacije o modelu

 

Model klasifikacije ETIM je zgrajen z uporabo naslednjih kategorij ali entitet:

 

  • Skupine izdelkov

  • Razredi izdelkov

  • Sinonimi (kljuńćne besede)

  • Lastnosti

  • Vrednosti

  • Enote

 

Shematski prikaz modela in njegovih odnosov: