top of page

Postanite član ETIM Slovenija

Digitalizacija po ETIMu omogoča standardiziran digitalni popis tehničnih izdelkov. Vsebuje vse bistvene tehnične karakteristike produkta. Razlogi za uvedbo ETIMa v organizacijo imajo široko oz. večstransko korist. V temu pomenu, tako za proizvajalca kot tudi za trgovca, saj oba lahko te prednosti koristno uporabita za medsebojno poenostavljeno komunikacijo o tehničnih izdelkih in med drugim tudi kot marketinški instrument. Omogoča poenostavljen vstop v mednarodne distribucijske verige.

Digitalizacija izdelka je popis izdelka, ki omogoča odločitev za nakup brez fizičnega stika z izdelkom in je bistvena za nadaljnji razvoj izdelka pri proizvajalcu in pri odnosu s posrednimi ali neposrednimi kupci. 

Kdo smo in kakšno je naše poslanstvo

image1-30.png

Prednosti digitalizacije

image2-32.png
 • Zmanjšanje stroškov napačnih naročil

 • Povečanje učinkovitosti komunikacije

 • Povečanje informatiziranosti s kupci

 • Boljša logistika

 • Ponovna uporaba podatkov / enter only once

 • Standardiziran tok informacij

 • Optimalnost upravljanja katalogov izdelkov

 • Standardizacija vmesnikov

 • Marketinški instrument

 • Primerljivost izdelkov s konkurenco

 • Razvoj v smeri BIM

Nacionalna točka ETIM Slovenija omogoča v okviru članstva:

Digitalizacija vaših izdelkov

 • Delavnica za izvedbo digitalizacije izdelka na sedežu podjetja. Podatkovna strategija. 

 • Vzorčni primer izvedbe digitalizacije enega vašega tehničnega izdelka. 

 • Dostop do standardiziranih oblik »digitalnega izdelka« - tehnične karakteristike za posamezne tipe izdelkov. 

 • Dostop do orodij za digitalizacijo ETIM International. 

 • Dostop do večjezičnih različic tehničnih produktov. 

 • V sklopu članstva na voljo do 5 ur strokovnega svetovanje na področju digitalizacije izdelkov. 

 • Dostop do znanj, ki so potrebna ob zahtevah digitaliziranih kupcev. 

Pregled stopnje digitaliziranosti konkurence

 • Poizvedba o stopnji digitaliziranosti in/ali potreb posameznega segmenta industrije. 

 • Dostop do specifičnih zahtev EU držav in večjih distribucijskih verig. 

 • Četrtletno poročilo o stopnji digitaliziranosti posamezne industrije ali proizvajalca ali regije. 

 • Dostop do e-novičnika in ekskluzivnih informacij o posebnostih digitalizacije izdelkov na največjih EU trgih. 

Izobraževanje in izmenjava dobrih praks med člani

 • Članska mesečna srečanja, na katerih predstavimo novosti in naslovimo aktualne izzive pri digitalizaciji. 

 • Vsaj 4x letno webinar na temo digitalizacije izdelkov, podatkovne strategije in odpiranje novih digitalnih prodajnih kanalov. 

 • 1x letno ETIM Slovenija organizira konferenco, na kateri se seznanite z novostmi in trendi. Članski popust na kotizacijo.  

 • Brezplačna udeležba na delavnicah in delovnih skupinah za člane ETIMa. 

 • Možnost priprave študije implementacije in podpore pri komuniciranju vašega primera uvedbe standardne digitalizacije (opcija po dogovoru). 

 • Dostop do izobraževalnih gradiv in študij primerov globalne organizacije ETIM International. 

Za podrobnosti nas prosim kontaktirajte: mitja.virant@gzs.si 

bottom of page