top of page

Uporabi ETIM standard

Tehnične izdelke je potrebno zaradi njihove narave ustrezno klasificirati in uvrstiti v uporabniku prijazno strukturo – navedenemu procesu pravimo tudi taksonomija. Taksonomija je torej proces, v katerem se izdela logična struktura skupin izdelkov po posameznih skupinah izdelkov – kategorijah.

ETIM klasifikacija omogoča razvrstitev izdelkov v smiselne kategorije, ki jih že vrsto let uspešno uporabljajo različne industrijske panoge oziroma tako proizvajalci kot trgovci. ETIM model zagotavlja natančno določitev ustreznih tehničnih lastnosti skupine izdelka znotraj posameznih kategorij. Zlasti pa omogoča enostavno iskanje izdelka, in sicer z uporabo sinonimov za različne skupine izdelkov.

Klasifikacija izdelkov po ETIM standardu je predloga, ki zagotavlja uporabniku natančno določitev strukture tehničnih podatkov, ki jo lahko v nadaljevanju uporabljajo vsi deležniki, ki nastopajo v verigi vrednosti. Navedeni način omogoča lažje upravljanje s podatki o izdelkih ter enostavno uvedbo digitalizacije v proizvodna in trgovska podjetja.

Podatkovni model

ETIM klasifikacija je sestavljena iz naslednjih elementov:

  • Skupine izdelkov

  • Razredi izdelkov

  • Sinonimi

  • Tehnični atributi

  • Vrednosti

  • Enote mere

 

Naslednja slika prikazuje ETIM podatkovni model z številom posameznih enot znotraj entitete.
 

ETIM podatkovni klasifikacijski model.pn

Skupine

ETIM model je zgrajen iz dvonivojske arhitekture "skupina – razred". Zaradi lažjega umeščanja izdelkov razredi sodijo v posamezno skupino izdelkov. Kljub navedenemu pa je ključni element klasifikacije še vedno razred izdelka.

Razredi

Razred izdelka določa vse izdelke, ki imajo podobne tehnične lastnosti. Vsak razred ima natančno določene tehnične atribute, ki določajo lastnost izdelka. Atributi so urejeni tudi glede na pomembnost posamezne tehnične lastnosti.

Tehnični atributi

Tehnična lastnost izdelka je opisana s tipom atributa (npr. števna vrednost, nabor vrednosti ali logični element).

Vrednost

Pri opisovanju tehničnih atributov so pomembni elementi vrednosti, ki so, če je le mogoče, določeni z naborom vrednosti.

Enota mere

Numerične vrednosti vedno potrebujejo tudi enoto mere, ki je prilagojena posamezni kombinaciji izdelka, kot npr. razred - tehnični atribut – vrednost - enota mere.

etim2.png
bottom of page